ზვიად გამსახურდია

მარტი 15, 2023

გარდამავალი პერიოდის საქართველოს კონსტიტუცია. 1990-1992 წ.წ.

Filed under: Uncategorized — georgianeli @ 4:52 PM

Blog at WordPress.com.