ზვიად გამსახურდია

ოქტომბერი 25, 2012

Il discorso del Presidente di Consiglio Supremo della Georgia, Zviad Gamsakhurdia (14.10.1990)

Filed under: Uncategorized — georgianeli @ 8:58 AM

Quest’anno con lo sforzo del movimento nazional-indipendentista della Georgia, dell’inconciliabile opposizione democratica nel nostro paese si sono svolti per la prima volta le elezioni multipartitici, democratici e non-sovietici. Il popolo georgiano ha mostrato la sua volontà in questi elezioni, esso ha trasmesso il mandato della fiducia all’avanguardia del movimento nazional-indipendentista – ha vinto il blocco elettorale “Tavola rotonda –Georgia libera”. Congratulazioni per questa vittoria, amici.

Il popolo georgiano ha dimostrato la grandissima maturità politica, l’alta coscienza nazionale, il popolo georgiano ha dimostrato, che è pronto per la libertà.

Ma allo stesso tempo, devo sottolineare, amici, che tutto ciò è l’inizio della lotta ancora più importante e lunga, nella quale il nostro popolo deve vincere e la quale si chiama la rinascita della Georgia libera, indipendente.

… Dobbiamo sottolineare, che riteniamo la criminalità come il problema sociale, perché esso deriva da quella formazione social-politica, nella quale abbiamo vissuto per anni e anni. La distruzione della religione, la corruzione della morale, il dimenticare ed il deprezzamento degli ideali spirituali – ecco, i veri inizi della criminalità. L’umanità civilizzata conosce soltanto un’unica e la principale strada per estirpare la criminalità e per fondare l’armonia sociale: il rinascere della religione, la retta educazione della gioventù, stabilimento degli ideali morali nella vita della società.

Le condizioni del regime totalitario e la dittatura dell’ideologia comunista hanno creato il grande pericolo non soltanto all’esistenza sociale, politica ed economica del popolo georgiano, ma prima di tutto alla vita spirituale e culturale ed ai valori culturali. Oggigiorno è necessario riformare radicalmente le strutture esistenti per difendere i beni culturali.

Non è possibile rinviare la riforma radicale del sistema dell’istruzione… Dobbiamo ristabilire l’insegnamento completo della storia georgiana e della geografia. Bisogna diffondere l’insegnamento della religione, creare le scuole parrocchiali settimanali e le facoltà teologici negli atenei.

Cari amici! La nostra lotta giusta per la libertà e l’indipendenza è sotto l’attenzione di tutto il mondo. Sappiano tutti, che noi abbiamo lottato e stiamo lottando per far rinascere gli ideali religiosi e nazionali dei nostri antenati, perché l’Iddio ha imposto la grande missione alla Georgia.

Il popolo georgiano ha percorso la strada della passione con il martirio mai visto prima, esso è stato sempre il difensore della morale e della giustizia, esso ha sacrificato la carne all’anima, ha imposto come la meta più alta il servizio della verità, per la quale è stato molte volte torturato e martirizzato dai barbari e dai pagani. Ma esso ha attraversato il calvario della storia per raggiungere il punto della resurrezione e dell’ascensione, della sua illuminazione davanti ai popoli del mondo, perché l’umanità condivida la luce della Georgia, ricevuta dalla grazia divina. E’ vicino il tempo, quando la Georgia diventerà l’esempio della grandezza morale per i popoli del mondo.

Cari amici! Il nostro movimento, prima di tutto, è un movimento religioso, perché senza la religione non esiste la vera rinascita nazionale. Per questo motivo il nostro popolo e la nostra chiesa oggi stanno insieme. Noi stiamo lottando contro la teomachia e l’oscurità dell’ingiustizia. La nostra giusta causa è protetta dalla Provvidenza e per questo abbiamo vinto il nemico. Il popolo georgiano non seguirà la strada di Barabba, la strada dell’ateismo, della criminalità, del terrorismo. Il percorso del popolo georgiano è il cammino della virtù, dell’indulgenza, della carità e di Cristo – ora e per sempre nei secoli dei secoli, amen!

Che sia benedetta la Georgia della Madre di Dio! Il Signore è con noi! Amen!

უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ზ.გამსახურდიას სიტყვა 1990 წლის 14 ნოემბერს

სახელმწიფო და სარწმუნოება, ეკლესია და ზნეობრიობა — პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას საინაუგურაციო სიტყვიდან 1991 წლის 7 ივნსს

Независимость и Православие, Нравственность и Духовность: Из Речи Новоизбранного Председателя Верховного Совета Грузии Звиада Гамсахурдиа 14 Ноября 1990

%(count)s კომენტარი »

  1. […] Il discorso del Presidente di Consiglio Supremo della Georgia, Zviad Gamsakhurdia (14.10.1990) […]

    შეტყობინება ავტორი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ზ.გამსახურდიას სიტყვა 1990 წლის 14 ნოემბერს « ზვიად გამსახურდია — ოქტომბერი 25, 2012 @ 9:02 AM


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: